Κατακύρωση Πρακτικού πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» με αρ. μελ.: 235/2010
  Αριθμός απόφασης : 10/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ