Περί: Απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση των δημοτικών οχημάτων .
Αριθμός απόφασης : 253/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ