Περί: Διαγραφών οφειλετών από κλήσεις Κ.Ο.Κ του βεβαιωτικού καταλόγου 2002.
Αριθμός απόφασης : 248/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ