Περί: Ορθής επανάληψης της υπ.’ αριθ. 140/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμός απόφασης : 241/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ