Περί: Αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Αγκύρας αρ. 32 και Φαναρίου 11, Ο.Τ. 295, εμβαδού 80,35 τ.μ.
  Αριθμός απόφασης : 234/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ