Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. «ΙΗΖ 6702» αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 226/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ