Περί: Λήψης απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.
  Αριθμός απόφασης : 211/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ