Περί: Αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Πατρ. Ιωακείμ, αρ. 2, Ο.Τ. 104, εμβαδού 93,45 τ.μ.
  Αριθμός απόφασης : 202/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ