Περί: 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».
  Αριθμός απόφασης : 196/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ