Περί: Εκλογής Αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής.
  Αριθμός απόφασης : 178/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ