Περί: Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 141/2010.
  Αριθμός απόφασης : 175/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ