Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 141/10.
  Αριθμός απόφασης : 173/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ