Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #151.500,00# € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της Πόλης.
  Αριθμός απόφασης : 168/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ