Περί: Kατανομής θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2011 των ΝΠΔΔ του Δήμου.
  Αριθμός απόφασης : 153/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ