Περί: Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101/2011 Α.Δ.Σ περί αγοράς ακινήτου ΟΣΕ επί της οδού Ν. Πλαστήρα 74.
  Αριθμός απόφασης : 150/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ