Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αρ. ΖΚΤ 8462 αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 148/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ