Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# € για την Διαφήμιση – Προβολή των εκδηλώσεων των «Ιωνικών Γιορτών 2011»
  Αριθμός απόφασης : 140/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ