Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #212.300# € για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων των «Ιωνικών Γιορτών 2011»
  Αριθμός απόφασης : 139/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ