Περί: α) Ανάληψης υποχρεώσεων των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, β) Έγκρισης και διάθεσης των πιστώσεων
  Αριθμός απόφασης : 137/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ