Περί: Έγκρισης & διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις.
  Αριθμός απόφασης : 133/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ