Περί: Αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Φαναρίου 32 και Αγκύρας, Ο.Τ. 295, εμβαδού 80,35 τ.μ.
  Αριθμός απόφασης : 130/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ