Περί: Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων». Αρ. Μελ.: 251/2009
  Αριθμός απόφασης : 124/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ