Περί: 1η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».
  Αριθμός απόφασης : 117/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ