Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» οικ. έτους 2011.
  Αριθμός απόφασης : 108/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ