Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# € που αφορά τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Κρητών.
  Αριθμός απόφασης : 102/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ