Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.072,11# € που αφορά την εξόφληση ασφαλίστρων των αυτοκινήτων του Δήμου.
  Αριθμός απόφασης : 100/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ