Περί: Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #48.000,00# € που αφορά ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου μας.
  Αριθμός απόφασης : 99/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ