Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. ΙΜΒ 6021 αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 95/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ