Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ ΥΜΕ 4569 αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 92/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ