Περί: Δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
  Αριθμός απόφασης : 86/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ