Περί: Έγκρισης και διάθεσης πιστώσεων ποσού #8.680,97# € που αφορά επιδόματα υπαλλήλων του Δήμου.
  Αριθμός απόφασης : 85/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ