Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #800,00# € που αφορά την κάλυψη εξόδων του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
  Αριθμός απόφασης : 66/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ