Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #104.010.13#€» που αφορούν μισθοδοτικές διαφορές υπαλλήλων.
  Αριθμός απόφασης : 59/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ