Περί: Πρήρωσης θέσης «Συμπαραστάτη του Δημότη». (αρ. 77 Ν. 3852/10).
  Αριθμός απόφασης : 55/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ