Περί: Ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
  Αριθμός απόφασης : 54/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ