Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #9.276,07# €, που αφορά Ασφάλιστρα πυρός των Ακινήτων του Δήμου
  Αριθμός απόφασης : 52/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ