Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΒΚ 6553 αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 50/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ