Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΚΒ 1501 αναπηρικό αυτοκίνητο.
  Αριθμός απόφασης : 39/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ