Περί: Εκλογής μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».
  Αριθμός απόφασης : 21/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ