Περί: Εκλογής Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
  Αριθμός απόφασης : 15/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ