Περί: Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων.
  Αριθμός απόφασης : 14/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ