ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»
Επιστολή Δημάρχου