ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ