313 - 27/6/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € που αφορά «Προμήθεια εργαλείων»

 

Αριθμός απόφασης: 313/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ