294 - 14/6/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 € που αφορά «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων», αρ. μελ. 49/2016

 

Αριθμός απόφασης: 294/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ