34- 10/2/2014 -Περί: Απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Αριθμός απόφασης: 34/2014

 








Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ