1
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 5ος  Όροφος)

Τηλ: 213 2025 810 - 830

Fax: 2109355681

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Τμήμα Έργων Υποδομής

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 5ος  Όροφος)

Τηλ: 213 2025 814 - 822

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 5ος  Όροφος)

Τηλ: 213 2025 805 - 811

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Τμήμα Πολεοδομίας

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 5ος  Όροφος)

Τηλ: 213 2025 823

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Τμήμα Πληροφορικής & Δικτύων

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ν. Σμύρνη 171 21 (3ος  Όροφος)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025 781
β. Γραφείο Ανάλυσης και Προγραμματισμού Τηλ: 213 2025 779 - 771
γ. Γραφείο Λειτουργίας και Υποστήριξεις Τηλ: 213 2025 779 - 771
δ. Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων Τηλ: 213 2025 779 - 771
ε. Γραφείο Διαδικτύου ( Διαδικτυακής Πύλης ) Τηλ: 213 2025 777

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν διαθέτει Πολεοδομικό Γραφείο και διοικητικά ανήκει στην Πολεοδομία Αργυρούπολης. (Ταχ Δ/νση:  Αργυρουπόλεως 94 – 96, Τηλ: 210 9947 210)

• Το Κτηματολόγιο είναι αυτόνομη υπηρεσία στην οδό Ελ. Βενιζέλου & Μυκάλης
Τηλ: 210 933 16 38
 


<< Back
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ