1
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.) είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που δημιούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κέντρο), σε εφαρμογή του Νόμου  3879/ τ.Α’ 21 /9/ 2010 (Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις).
Το διοικητικό γραφείο του Κέντρου βρίσκεται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης ( Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Ν. Σμύρνη, 5ος όροφος).

Τηλ: 213 2025840 – 833

Fax: 213 2025913

Το Κέντρο οργανώνει και υλοποιεί τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή του Εθνικού, Περιφερειακού, και Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης.
 Για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, το Κέντρο ανακοινώνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων, την περίοδο υποδοχής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την ένταξή τους σε τμήματα υλοποίησης. Στη συνέχεια, παρακολουθεί την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των τμημάτων και αναφέρει στο Υπουργείο Παιδείας την όλη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2016 - )

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κάλεσαν στις 16/11/2016 τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανταποκρίθηκε άμεσα και, με την υπ.αρ.296/29.11.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή της πανελλαδικής ενεργοποίησης του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας


 

 


<< Back
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ