1
Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικού Έτους 2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
Προσχεδίο Προϋπολογισμού 2018

 

Έσοδα και τα έξοδα του Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2018 όπως αυτά ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την Απόφαση 344/31-8-17

 

ΕΞΟΔΑΕΣΟΔΑ
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικού Έτους 2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

 

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

 

 

 

 
Απόφαση Δημάρχου Νέας Σμύρνης για πρόεδρο ΔΕΔ

 

Απόφαση Δημάρχου

 

 

 
Σχέδιο προϋπολογισμού 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης

Σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης


Σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389 ΦΕΚ Β’ 185/23-9-93) και το Π.Δ. 60/07 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 480.000,0€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129/2013 Μελέτη του Δήμου και την δημοσίευση των όρων διακήρυξης αυτής στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμ. Δημοσίευσης 2014/S 023-035699 (Ημερ: 1/2/2014) αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2014-013445.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Ο Ρ Ο Ι    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

Εκτίθεται σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» συνολικού προϋπολογισμού  72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 109/2013 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
«  Έναρξη Προηγούμενο 12 Επόμενο  Τέλος  »

Σελίδα 1 από 2
<< Πίσω
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων