1
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες
α. Γραφείο υποβολής αιτημάτων.
β. Γραφείο ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών.
 
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
α. Γραφείο διεκπεραίωσης εγγράφων και αιτημάτων πολιτών.
β. Γραφείο ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης του πολίτη.
 


<< Πίσω
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ